ข่าวและประกาศของเว็บ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

by ครูเสนาะ พวงแก้ว -
Number of replies: 0

📍วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นสถานที่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA รุ่นที่ 1

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตสิงขร อำเภอกุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี หัวหิน โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับวิทยากร PA Support Team