ข่าวและประกาศของเว็บ

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก -
Number of replies: 0

วันที่ 1-2 เมษายน 2564 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodle ให้กับคุณครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี และ โรงเรียนหัวหิน จำนวน 54 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี เพื่อพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รหัสหลักสูตร ๖๒๐๙๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี

2